*
logo
*

Výslovnost ä, ö, ü

ELEMENTARY Vydáno dne 23.12.2018

Původ, užití a výslovnost německých přehlásek.Výslovnost ä, ö, ü

Přehlásky jsou jevem, který mnozí vnímají jako německé specifikum, protože čeština, ale např. ani jiné “velké” evropské jazyky je nepoužívají.

Původ

Přehlásky pocházejí z původního pravopisu ae, oe a ue. Písmeno e se psalo zmenšené nad předchozí samohlásku. Postupně bylo e nahrazeno pouze dvojtečkou či dvojčárkou (viz úvodní obrázek). I v jiných jazycích zůstaly pozůstatky takových úprav, např. české ů bývalo uo.

Užití

Často (ale samozřejmě ne výhradně) se přehlásky objevují při tvoření množného čísla, stupňování či v tvarech sloves (silná slovesa v přítomném čase, konjunktivy…), ale i při změnách slovních druhů (přídavné jméno vytvořené z podstatného apod.).

Výslovnost

Dnes se podíváme na to, jak přehlásky vyslovovat. Jak uvidíte níže, může jít o výslovnost krátkou či dlouhou – jak délku poznat vám pomůže náš článek.

ä

Přehlasované A (tedy Ä) vyslovujeme standardní výslovností jako krátké /ɛ/ nebo dlouhé /ɛː/ (stejné jako české E a É).

Písmeno ä se dále objevuje ještě ve dvojhlásce äu /ɔɪ̯/, ale o tom se dočtete více v dalším článku.

der März /mɛʁt͡s/ TTT
ähnlich /ˈɛːnlɪç/ TTT
spät /ʃpɛːt/ TTT

der Apfel /ˈap͡fl̩/ TTT die Äpfel /ˈɛp͡fəl/ TTT
der Mann /man/ TTT die Männer /ˈmɛnɐ/ TTT
warm /vaʁm/ TTT wärmer /ˈvɛʁmɐ/ TTT
zu fahren /ˈfaːʁən/ TTT er fährt /fɛːɐ̯t/ TTT
ich war /vaːɐ̯/ TTT ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT

Pozor: V mluvené němčině je dnes /ɛː/ v mnoha případech nahrazeno //, takže Beeren TTT a Bären TTT zní stejně.

ö

Přehlasované O (tedy Ö) vyslovujeme jako krátké /œ/ nebo dlouhé /øː/.

zwölf /t͡svœlf/ TTT
schön /ʃøːn/ TTT

der Stock /ʃtɔk/ TTT die Stöcke /ˈʃtœkə/ TTT
der Vogel /ˈfoːɡl̩/ TTT die Vögel /ˈføːɡl̩/ TTT
groß /ɡʁoːs/ TTT größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT

ü

Přehlasované U (tedy Ü) vyslovujeme jako krátké /ʏ/ nebo dlouhé //.

müssen /ˈmʏsn̩/ TTT
das Stück /ʃtʏk/ TTT
über /ˈyːbɐ/ TTT
für /fyːɐ̯/ TTT
führen /ˈfyːʁən/ TTT

der Kuss /kʊs/ TTT die Küsse /ˈkʏsə/ TTT
der Fuß /fuːs/ TTT die Füße /ˈfyːsə/ TTT
die Schule /ˈʃuːlə/ TTT der Schüler /ˈʃyːlɐ/ TTT
die Wut /vuːt/ TTT wütend /ˈvyːtn̩t/ TTT
der Ruhm /ʁuːm/ TTT berühmt /bəˈʁyːmt/ TTT
der Wunsch /vʊnʃ/ TTT wünschen /ˈvʏnʃn̩/ TTT

Angličtina nepoužívá prakticky žádnou diakritiku (pouze v přejatých slovech), nicméně s hláskovými změnami, které jsme viděli výše se můžeme setkat i zde, např.

Fuß → Füße
foot → feet

Zahn → Zähne
tooth → teethPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost dvojhlásek

Čtete EIN jako „ajn“ nebo NEUN jako „nojn“? Pak se určitě podívejte, jak se tato slova vyslovují správně.

ELEMENTARY

Výslovnost CH

Víte, že například ve slovech MICH a AUCH není CH vyslovováno stejně? V článku si vysvětlíme, jak tato dvě CH vytvořit a kdy které z nich použít.

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů